Privacy Statement

Privacy Statement
Sedotto te Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schagchelstraat 17
2011 HW Haarlem
023 542 61 00 
info@sedotto.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sedotto verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer deze door u aan ons zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Uw aankopen in onze fysieke winkel
- Uw voorkeur voor events in onze fysieke winkel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sedotto.com. Wij verwijderen deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sedotto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzenden van onze nieuwsbrief.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het registreren van uw aankopen in onze fysieke winkel om op basis van deze geschiedenis u service te kunnen verlenen en indien gewenst passende aanbiedingen te doen
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Sedotto verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe zijn verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sedotto neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sedotto) bij betrokken is.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens
Sedotto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek door de belanghebbende.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sedotto verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze service (mailprogramma nieuwsbrief) en overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sedotto gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sedotto. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Sedotto een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of de intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sedotto.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sedotto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sedotto.com.